Czy chcesz zmienić język na:

Change language to 'English'?English
Pomoc

Tematy:

 1. Tabela lotów
 2. Dodawanie nowego lotu
 3. Import wielu lotów z pliku
 4. Interaktywna mapa lotów
 5. Publiczny profil

1. Tabela lotów

Tabela lotów na stronie Moje loty przedstawia wszystkie loty dodane przez zalogowanego użytkownika. Tabela przedstawia następujące informacje:

 • Data lotu - data wylotu wg. czasu lokalnego względem lotniska wylotu
 • Lotnisko wyloty - miasto, kraj i nazwa lotniska wylotu
 • Lotnisko przylotu - miasto, kraj i nazwa lotniska przylotu
 • Linie lotnicze - nazwa lini lotniczych
 • Czas trwania lotu - czas trwania lotu w formacie 24h
 • Dystans - odległość kilometrach między lotniskami w lini prostej
 • Dodano - data zapisania lotu

1.1 Szczegóły lotu

Aby wyświetlić więcej szcegółów danego lotu należy najechać myszką na wiersz przedstawiający wybrany lot i kliknąć go. Po kliknięciu wiersz rozszerzy się ukazując dalsze szczegóły lotu. Dodatkowe szczegóły:

 • Kod lotniska wylotu - kod IATA lotniska wylotu
 • Kod lotniska przylotu - kod IATA lotniska przylotu
 • Data przylotu - data przylotu wg. czasu lokalnego względem lotniska przylotu
 • Godzina wylotu - godzina wylotu w formacie 24h
 • Godzina przylotu - godzina przylotu w formacie 24h
 • Numer lotu - numer lotu specyficzny dla lini lotniczych
 • Samolot - nazwa/typ samolotu
 • Komentarz - dodatkowy komentarz

1.2 Sortowanie

Tabelę lotów można sortować według każdej z wyżej opisanych kolumn zarówno rosnąco jak i malejąco. Żeby posortować loty według wybranej kolumny należy kliknąć na jej nagłówek w tabeli. Tło wybranego nagłówka zmieni kolor oraz pojawi się strzałka pokazująca kierunek sortownia. Żeby zmienić kierunek sortowanie należy ponownie kliknąć na wybrany nagłówek.

1.3 Nawigacja

Domyślnie tabela wyświetla 10 lotów. Korzystając z przycisków nawigacji znajdujących się poniżej tabeli można oglądać kolejne strony tabeli. Opis przycisków:
przejdź do pierwszej strony tabeli
przejdź do poprzedniej strony tabeli
przejdź do następnej strony tabeli
przejdź do ostatniej strony tabeli

Dodatkowo panel nawigacyjny zawiera pole ręcznego wyboru numeru strony tabeli np 2/4 przedstawi drugą stronę z czterech.

Możliwy jest również wybór ilość rekordów prezentowanych na stronie tabeli. W tym celu należy wybrać jedną z dostępnych wartości z listy wyboru (np. 10, 20 lub 50).

1.4 Kasowanie lotu

Aby skasować lot z listy swoich lotów należy nacisnąc ikonę w wierszu reprezentującym dany lot. Ikona jest dostępna w kolumnie "Akcje" tabeli lotów. Akcja usuwanie możę być również wywołana za pomocą przycisku po wyświetleniu szczegółów danego lotu. Skasowanie lotu jest zawsze potwierdzone pytaniem czy lot ma być rzeczywiście skasowany.

1.5 Edycja lotu

Aby edytować dane konkretnego lotu należy nacisnąc ikonę w wierszu reprezentującym dany lot. Ikona jest dostępna w kolumnie "Akcje" tabeli lotów. Do trybu edycji można również przejść pomocą przycisku po wyświetleniu szczegółów danego lotu.

Po wybraniu tej opcji użytkownik przeniesiony jest do formularza identycznego jak formularz dodawnia nowgo lotu (patrz następny rozdział pomocy). Pola formularza zostaną wypełnione danymi lotu. żeby zapisać zmiany należy nacisnąć przycisk "Zapisz lot".

2. Dodawanie nowego lotu

Aby dodać nowy lot należy zalogować się i przejść na stronę Nowy lot. Na stronie należy wypełnić formularz i nacisnąć przycisk "Zapisz lot"

Uwaga: Loty z międzylądowaniem/przesiadką powinny być dodawane jako 2 oddzielne loty.
Np. Lot z Gdańska do Londynu z przesiadką w Warszawie powinien być zdefiniowany jako 2 loty: "Gdańsk -> Warszawa" i "Warszawa -> Londyn"

Pola obowiązkowe:

 • Kod lotniska wylotu - kod IATA lotniska wylotu. Użyj wyszukiwania lub podpowiedzi jeśli nie znasz.
 • Kod lotniska przylotu - kod IATA lotniska przylotu. Użyj wyszukiwania lub podpowiedzi jeśli nie znasz.
 • Data wylotu - data wylotu wg. czasu lokalnego względem lotniska wylotu
 • Data przylotu - data przylotu wg. czasu lokalnego względem lotniska przylotu
 • Godzina wylotu - godzina wylotu w formacie 24h wg. czasu lokalnego
 • Godzina przylotu - godzina przylotu w formacie 24h wg. czasu lokalnego

Pola opcjonalne:

 • Linie lotnicze - nazwa lini lotniczych. Wartość można wpisać w pole, użyć jednej z ostatnio używanych albo wybrać z listy popularnych.
 • Samolot - nazwa/typ samolotu. Wartość można wpisać w pole, użyć jednego z ostatnio używanych albo wybrać z listy popularnych.
 • Numer lotu - numer lotu specyficzny dla lini lotniczych. Prefiks jest ustalany po wyborze lini lotniczych.
 • Miejsce - numer miejsca w samolocie
 • Komentarz - dodatkowy komentarz

3. Import wielu lotów z pliku

Możesz zaimportować do systemu do 20 lotów za jednym razem. W tym celu należy naelży przejść na stronę Nowy lot a następnie wybrać zakładkę "Załaduj loty z pliku". Zakładka ta zawiera formularz do wgrywanie pliku z lotami.

Aby loty mogły być dodane plik musi być arkuszem kalkulacyjnym Excel albo OpenOffice. Obok formularza wyświetlone są odnośniki (linki) umożliwiające pobranie szablonu w odpowiednim formacie.

Po pobraniu pliku należy wypełnic arkusz swoimi lotami według instrukcji zamieszczonej w pliku. Każdy arkusz zawiera te same pola jakie dostępne są na stronie dodawnia lotu (patrz poprzedni rozdział).

Wypełniony arkusz należy załadować wykorzystując dostępny formularz. Arkusz zostanie prztworzony i zostanie wyświetlona tabela z wynikami wgrywania dla poszczególnych lotów zdefiniowanych w arkuszu. Tabela zawiera zarówno potwierdzenia udanej operacji jaki i komunikaty błędów w razie niepowodzenia.

4. Interaktywna mapa lotów

Serwis DziennikLotow.pl umożliwia generowanie interaktywnej mapy lotów. Mapa dostępna jest dla zalogowanych użytkowników na stronie Mapa lotów.

4.1 Trasy

Mapa przedstawia wszystkie trasy zdefiniowane przez użytkownika w systemie. Każda z tras przedstawiona jest za pomocą lini o kolorze i grubości odowiadającej częstotliwości korzystania z danej trasy przez użytkownika. Kolory tras opisane są w legendzie po prawej stronie mapy.

Trasy na mapie są interaktywne - po najechaniu i kliknięciu na wybraną trasę myszką pokazane zostaną podstawowe dane trasy: nazwa, długość w lini prostej oraz ilość lotów na danej trasie.

4.2 Lotniska

Mapa przedstawia również wszsytkie lotniska odwiedzone przez użytkwnika. Każde lotnisko przedstawione jest za pomocą ikony o kolorze odowiadającym częstotliwości korzystania z danego lotniska przez użytkownika. Kolory lotnisk opisane są w legendzie po prawej stronie mapy.

Ikony lotniska na mapie są interaktywne - po najechaniu i kliknięciu na wybrane lotnisko myszką pokazane zostaną podstawowe dane lotniska: nazwa, kod IATA oraz ilość lotów użytkownika z danego lotniska.

5. Publiczny profil

Większość stron w naszym serwisie dostępna jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Jeżeli chciałbyś pokazać niezalogowanym znajomym swoje loty możesz skorzystać z funkcjonalności "Publiczny profil". Jest to publicznie dostępna strona z Twoją mapą lotów oraz podstawowymi statystykami.

Aby poznać adres URL Twojego publicznego profilu zaloguj się do serwisu i wejdź na stronę "Mapa lotów" albo "Moje statystyki". Adres Twojego publicznego profilu wyświetlony jest w ramce na dole strony.

Dla przykładu, publiczny profil użytkownika Demo znajduje się pod adresem: http://www.dzienniklotow.pl/uzytkownik/demo/loty

Strona "Publiczny Profil" składa się z 3 głownych paneli opisanych poniżej:

5.1 Moja mapa lotów

Jest to ta sama interaktywna mapa lotów, do której masz dostęp po zalogowaniu do serwisu. Mapa ta zawiera wszystkie Twoje trasy oraz lotniska z jakich korzystałeś. Są one pokolorwane w zależności od liczby lotów.

5.2 Loty według czasu

Wykres Twoich lotów w poszczególnych latach oraz średnia liczba lotów w miesiącu, obliczona na podstawie dostępnych lotów. Wykres ten jest bardziej szczegółową wersją wykresu dostępnego na stronie Moje statystyki.

5.3 Moje najpopularniejsze

Wykresy przedstawiające Twoje najpopularniejsze trasy, lotniska i linie lotnicze.

Dodatkowo, każdy z paneli da się szybko zwinąć/rozwinąć, dzięki czemu można ograniczyć widok do interesujących nas informacji.

Tematy:

 1. Rejestracja
 2. Rejestracja przez Facebook
 3. Zmiana danych
 4. Logowanie
 5. Logowanie przez Facebook
 6. Zapomniałeś hasła?

1. Rejestracja

W celu założenia nowego konta należy wejść na stronę Rejestracja i wypełnić poprawnie formularz.

Wszystkie pola formularza są wymagane.

Opis pól formularza:

 • Login - unikatowa nazwa użytkownika służąca do identyfikacji go w systmie
 • Hasło - hasło dla danego konta
 • Potwierdź hasło - powtórzone hasło. Musi być identyczne jak hasło w polu powyżej.
 • Email - poprawny adres email służący zespołowi DziennikLotow.pl do komunikacji z danym użytkownikiem
 • Kraj - kraj pochodzenie użytkownika. Wykorzystywany przez niektóre funkcje systemu

Po poprawnym wypełnieniu formularza należy nacisnąć przycisk 'Załóż konto'. Jeżeli formularz nie zawiera błędów konto zostanie stworzone a użytkownik automatycznie zalogowany i przekierowany do strony głównej serwisu. W przypadku wprowadzenia niepoprawnych danych użytkownik zostanie wyświetlone odpowiednie powiadomienie a konto nie zostanie utworzone.

2. Rejestracja przez Facebook

Każdy użytkownik posiadający konto w serwisie Facebook może stworzyć konto w naszym serwisie w bardzo szybki sposób. Po kliknięciu przycisku "Rejestracja przez Facebook" ukaże się okno logowania do Facebook'a (jeżeli użytkownik jeszcze nie zalogowany). Następnie użytkownik zostanie poproszony o udzielenie dostępu do Facebooka. Po potwierdzeniu konto założone jest automatycznie korzystając z danych z serwisu Facebook.

Od tej pory użytkownik może logować się do serwisu za pomocą przycisku "Zaloguj przez Facebook".

3. Zmiana danych

W celu zmiany danych konta należy się zalogować do serwisu i wejść na stronę Profil.

Strona ta podzielona jest na 2 sekcje:

 • Pierwsza sekcja umożliwia zmianę loginu, adresu email oraz kraju.
 • Druga sekcja umożliwia zmianę hasła dostępu do konta.

Po potwierdzeniu zmian należy używać nowych danych podczas logowania.

4. Logowanie

Żeby móc logować się do systemu trzeba być właścicielem darmowego konta w serwisie DziennikLotow.pl. Jeżeli nie masz konta użyj jednej z powyższych metod aby się zarejestrować.

Aby się zalogować przejdź do strony Logowania i podaj poprawne login i hasło, których użyłeś podczas rejestracji. Jeżeli dane się zgadzają zostaniesz przeniesiony do strony głównej serwisu.

5. Logowanie przez Facebook

Każdy użytkownik posiadający konto w serwisie Facebook może w prosty i szybki sposób korzystać z naszego serwisu. W tym celu należy kliknąć przycisk "Zaloguj przez Facebook" i zalogować do serwisu Facebook (jeżeli wcześniej nie zalogowany).

Jeżeli konto nie zostało wcześniej stworzone będzie utworzone w tym momencie. Od tej pory użytkownik może korzystać z pełnej funkcjonalności serwisu.

6. Zapomniałeś hasła?

Jeżeli zapomniałeś hasła do swojego konta możesz wygenerować nowe.

W tym celu należy przejść do strony Generowanie hasła i podać login do swojego konta. Nowe hasło zostanie wygenerowane i wysłane na adres email podany podczas rejestracji. Od tego momentu stare hasło jest nieważne. Po generacji użyj przesłanego hasła żeby się zalogować.

Możesz zmienić wygenerowane hasło na stronie Mój Profil.

Tematy:

 1. Statystyki serwisu
 2. Moje statystyki

1. Statystyki serwisu

Strona Statystyki serwisu zawiera wyczerpujące statystyki wygenerowane na podsawie wszystkich lotów zdefiniowanych w systemie DziennikLotow.pl. Statystyki podzielone są według kategorii: Loty, trasy, linie lotnicze, lotniska i samoloty. Statystyki dla każdek z kategorii prezentowany są po kliknięciu odwoiedniej zakąłdki.

1.1 Loty

Jest to główna kategoria zawierająca najwięcej danych statystycznych.

Oprócz danych statystycznyc prezentuje wykres ilości lotów wedługh miesięcy w danym roku. Rok wykresu można łatwo wybrać z rozwijalnej list powyżej wykresu.

1.2 Trasy

Kategoria prezentujące 10 najpopularniejszych tras zdefiniowanych w serwisie. Popularność trasy mierzona jest liczbą lotów zdefiniowancyh w systemie na danej trasie.

Lista tras opatrzona jest wykresem kołowym dla większej przejrzystości.

1.3 Linie lotnicze

Kategoria prezentujące 10 najpopularniejszych lini lotniczych zdefiniowanych w serwisie. Popularność lini lotniczej mierzona jest liczbą lotów zdefiniowancyh w systemie korzystających z danej lini.

Lista lini lotniczych opatrzona jest wykresem kołowym dla większej przejrzystości.

1.4 Lotniska

Kategoria prezentujące 10 najpopularniejszych lotnisk zdefiniowanych w serwisie. Popularność lotniska mierzona jest liczbą lotów zdefiniowancyh w systemie zaczynających się lub kończących w danym lotnisku.

Lista lotnisk opatrzona jest wykresem kołowym dla większej przejrzystości.

1.5 Samoloty

Kategoria prezentujące 10 najpopularniejszych samolotów zdefiniowanych w serwisie. Popularność samolotu mierzona jest liczbą lotów zdefiniowancyh w systemie korzystających z danego samolotu.

Lista samolotów opatrzona jest wykresem kołowym dla większej przejrzystości.

2. Moje statystyki

Strona Moje statystyki zawiera dokładnie te same statyski co strona "Statystyki serwisu" opisane w poprzednim rozdziale. Różnica polega na tym, że są to statystyki lotów zalogowanego użytkownika a nie wszystkich użytkowników serwisu.

Tematy:

 1. Wyszukiwanie lotnisk
 2. Obliczanie dystansu
 3. Szczegóły lotniska

1. Wyszukiwanie lotnisk

Strona Znajdź lotnisko umożliwia wyszukiwanie według różnych kryteriów. W naszje bazie danych znajdziesz ponad 10 000 lotnisk.

1.1 Szukanie według hasła

Jest to podstawowy tryb wyszukiwania lotniska. W polu szukania należy wpisać hasło i nacisnąć przycisk "Szukaj". Podane hasło możę być pełną nazwą lub fragmentem nazwy lotniska lub nazwy kraju lub miasta w którym lotnisko się znajduje.

Wyniki szukania wyświetlone zostaną w tabeli. Wszystkie elementy nazwy/położenia lotniska pasujące do hasła zostaną podświetlone na żółto. Dodatkowo wyświetlony zostanie link umożliwiający przejście do strony wyświetlajacej szczegóły lotniska (patrz rozdział Szczegóły lotniska).

Tabelę wyników można sortować po każdej kolumnie.

1.2 Przeglądanie według kodu

Oprócz zwykłego przeszukiwania lotnisk według podanego hasła możesz przeglądać loty według ich kodów IATA.

W tym celu należy wybrać zakładkę "Przeglądaj wg kodów". Lotniska uporządkowane są alfabetycznie według kodów IATA. Żeby zobaczyć listę kodów zaczynających się na daną literę alfabetu należy kliknąć daną literę na liście np. po kliknięciu litery A ukażą się wszystkie lotniska których kod IATA zaczyną się na literę A.

Tabelę wyników można sortować po każdej kolumnie.

1.3 Przeglądanie według kraju

Lotniska można również przeglądać według kraju położenia.

W tym celu należy wybrać zakładkę "Przeglądaj wg kraju". Następnie należy wybrać pierwszą literę nazwy kraju np. "P" dla Polski. Po kliknięciu wybranej litery ukaże się lista wszystkich krajów, których nazwy zaczynają się na daną literę. Po wybraniu kraju ukaże się lista lotnisk, które się w nim znajdują. Lotniska uporządkowane są alfabetycznie według kodów IATA.

Tabelę wyników można sortować po każdej kolumnie.

2. Obliczanie dystansu

Strona Oblicz dystans umożliwia obliczenie odległości w linii prostej między lotniskami. W tym celu należy wpisać kody IATA obu lotnisk. Kody można również wyszukać klikająca na ikonę .

Po naciścnięciu przycisku "Oblicz dystans" wybrana trasa zostanie wyświetlona na mapie wraz z ikonami wskazującymi pozycje wybranych lotnisk. Zostanie również wyświetlona obliczona odległość w kilometrach oraz w milach.

3. Szczegóły lotniska

Każdemu z lotnisk zdefiniowanych w systemie poświęcona jest oddzielna strona prezentująca szczegółówe dane lotniska. Do tych stron nie można dostać się za pomocą menu serwisu. Aby zobaczyć szczegóły danego lotniska należy najpierw wyszukać je na stronie Znajdź lotnisko po czym kliknąć odnośnik "zobacz" w tabeli wyników wyszukiwania.

Szczegóły lotniska:

 • Nazwa - oficjalna nazwa lotniska
 • Kraj - kraj w którym położone jest lotnisko
 • Miasto - najbliższe duże miasto
 • Kod IATA

  Trzyliterowy kod alfanumeryczny, służący do oznaczania portów lotniczych na całym świecie. Kody te nadawane są przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA). Kodowe oznaczenia ułatwiają organizację transportu lotniczego, m.in. przy przewozie bagaży pasażerów. Większość systemó rezerwacji lotów w internecie na stronach przewoźników używa kodu IATA do oznaczania lotnisk.

  W naszym serwisie również używamy kodów IATA do identyfikacji lotnisk podczas dodawnia lotów. Więcej na Wikipedii.

 • Kod ICAO

  Powszechnie używana nazwa czteroliterowego tzw. wskaźnika lokalizacji (ang. Location Indicator), stanowiącego element dużego systemu adresowego używanego przez służby ruchu lotniczego, linie lotnicze itp. w tak zwanej stałej sieci łączności lotniczej. Zostały one wprowadzone przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization, ICAO).

  W naszym serwisie nie używamy kodów IATA. Więcej na Wikipedii.

 • Szerokość geograficzna - szerokość geograficzna lotniska
 • Długość geograficzna - długość geograficzna lotniska
 • Wysokość n.p.m - wysokość nad poziomem morza w metrach
 • Strefa czasowa - strefa czasowa lotniska jako różnica w godzinach od GMT 0. Np. Polska leży w strefie GMT +1

Polityka prywatności

Aktualizacja: 11.01.2023

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://dzienniklotow.pl

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Filip Czaja Kopernika 3/2, 81-846 Sopot

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@dzienniklotow.pl

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w celu zapisaywanie i prezentacji danych użytkownika.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: dhosting

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,\

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

4.1 Usunięcie Twoich danych

Każdy użytkownik serwisu ma prawo do całkowitego usunięcia wszsytkich swoich danych z naszego serwisu. W celu usunięcia danych należy wysłać rządanie usunięcia za pomocą poczty email na adres: kontakt@dzienniklotow.pl

5. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzialności za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z elementów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie www.