Czy chcesz zmienić język na:

Change language to 'English'?English
Pomoc

Tematy:

 1. Tabela lotów
 2. Dodawanie nowego lotu
 3. Import wielu lotów z pliku
 4. Interaktywna mapa lotów
 5. Publiczny profil

1. Tabela lotów

Tabela lotów na stronie Moje loty przedstawia wszystkie loty dodane przez zalogowanego użytkownika. Tabela przedstawia następujące informacje:

 • Data lotu - data wylotu wg. czasu lokalnego względem lotniska wylotu
 • Lotnisko wyloty - miasto, kraj i nazwa lotniska wylotu
 • Lotnisko przylotu - miasto, kraj i nazwa lotniska przylotu
 • Linie lotnicze - nazwa lini lotniczych
 • Czas trwania lotu - czas trwania lotu w formacie 24h
 • Dystans - odległość kilometrach między lotniskami w lini prostej
 • Dodano - data zapisania lotu

1.1 Szczegóły lotu

Aby wyświetlić więcej szcegółów danego lotu należy najechać myszką na wiersz przedstawiający wybrany lot i kliknąć go. Po kliknięciu wiersz rozszerzy się ukazując dalsze szczegóły lotu. Dodatkowe szczegóły:

 • Kod lotniska wylotu - kod IATA lotniska wylotu
 • Kod lotniska przylotu - kod IATA lotniska przylotu
 • Data przylotu - data przylotu wg. czasu lokalnego względem lotniska przylotu
 • Godzina wylotu - godzina wylotu w formacie 24h
 • Godzina przylotu - godzina przylotu w formacie 24h
 • Numer lotu - numer lotu specyficzny dla lini lotniczych
 • Samolot - nazwa/typ samolotu
 • Komentarz - dodatkowy komentarz

1.2 Sortowanie

Tabelę lotów można sortować według każdej z wyżej opisanych kolumn zarówno rosnąco jak i malejąco. Żeby posortować loty według wybranej kolumny należy kliknąć na jej nagłówek w tabeli. Tło wybranego nagłówka zmieni kolor oraz pojawi się strzałka pokazująca kierunek sortownia. Żeby zmienić kierunek sortowanie należy ponownie kliknąć na wybrany nagłówek.

1.3 Nawigacja

Domyślnie tabela wyświetla 10 lotów. Korzystając z przycisków nawigacji znajdujących się poniżej tabeli można oglądać kolejne strony tabeli. Opis przycisków:
przejdź do pierwszej strony tabeli
przejdź do poprzedniej strony tabeli
przejdź do następnej strony tabeli
przejdź do ostatniej strony tabeli

Dodatkowo panel nawigacyjny zawiera pole ręcznego wyboru numeru strony tabeli np 2/4 przedstawi drugą stronę z czterech.

Możliwy jest również wybór ilość rekordów prezentowanych na stronie tabeli. W tym celu należy wybrać jedną z dostępnych wartości z listy wyboru (np. 10, 20 lub 50).

1.4 Kasowanie lotu

Aby skasować lot z listy swoich lotów należy nacisnąc ikonę w wierszu reprezentującym dany lot. Ikona jest dostępna w kolumnie "Akcje" tabeli lotów. Akcja usuwanie możę być również wywołana za pomocą przycisku po wyświetleniu szczegółów danego lotu. Skasowanie lotu jest zawsze potwierdzone pytaniem czy lot ma być rzeczywiście skasowany.

1.5 Edycja lotu

Aby edytować dane konkretnego lotu należy nacisnąc ikonę w wierszu reprezentującym dany lot. Ikona jest dostępna w kolumnie "Akcje" tabeli lotów. Do trybu edycji można również przejść pomocą przycisku po wyświetleniu szczegółów danego lotu.

Po wybraniu tej opcji użytkownik przeniesiony jest do formularza identycznego jak formularz dodawnia nowgo lotu (patrz następny rozdział pomocy). Pola formularza zostaną wypełnione danymi lotu. żeby zapisać zmiany należy nacisnąć przycisk "Zapisz lot".

2. Dodawanie nowego lotu

Aby dodać nowy lot należy zalogować się i przejść na stronę Nowy lot. Na stronie należy wypełnić formularz i nacisnąć przycisk "Zapisz lot"

Uwaga: Loty z międzylądowaniem/przesiadką powinny być dodawane jako 2 oddzielne loty.
Np. Lot z Gdańska do Londynu z przesiadką w Warszawie powinien być zdefiniowany jako 2 loty: "Gdańsk -> Warszawa" i "Warszawa -> Londyn"

Pola obowiązkowe:

 • Kod lotniska wylotu - kod IATA lotniska wylotu. Użyj wyszukiwania lub podpowiedzi jeśli nie znasz.
 • Kod lotniska przylotu - kod IATA lotniska przylotu. Użyj wyszukiwania lub podpowiedzi jeśli nie znasz.
 • Data wylotu - data wylotu wg. czasu lokalnego względem lotniska wylotu
 • Data przylotu - data przylotu wg. czasu lokalnego względem lotniska przylotu
 • Godzina wylotu - godzina wylotu w formacie 24h wg. czasu lokalnego
 • Godzina przylotu - godzina przylotu w formacie 24h wg. czasu lokalnego

Pola opcjonalne:

 • Linie lotnicze - nazwa lini lotniczych. Wartość można wpisać w pole, użyć jednej z ostatnio używanych albo wybrać z listy popularnych.
 • Samolot - nazwa/typ samolotu. Wartość można wpisać w pole, użyć jednego z ostatnio używanych albo wybrać z listy popularnych.
 • Numer lotu - numer lotu specyficzny dla lini lotniczych. Prefiks jest ustalany po wyborze lini lotniczych.
 • Miejsce - numer miejsca w samolocie
 • Komentarz - dodatkowy komentarz

3. Import wielu lotów z pliku

Możesz zaimportować do systemu do 20 lotów za jednym razem. W tym celu należy naelży przejść na stronę Nowy lot a następnie wybrać zakładkę "Załaduj loty z pliku". Zakładka ta zawiera formularz do wgrywanie pliku z lotami.

Aby loty mogły być dodane plik musi być arkuszem kalkulacyjnym Excel albo OpenOffice. Obok formularza wyświetlone są odnośniki (linki) umożliwiające pobranie szablonu w odpowiednim formacie.

Po pobraniu pliku należy wypełnic arkusz swoimi lotami według instrukcji zamieszczonej w pliku. Każdy arkusz zawiera te same pola jakie dostępne są na stronie dodawnia lotu (patrz poprzedni rozdział).

Wypełniony arkusz należy załadować wykorzystując dostępny formularz. Arkusz zostanie prztworzony i zostanie wyświetlona tabela z wynikami wgrywania dla poszczególnych lotów zdefiniowanych w arkuszu. Tabela zawiera zarówno potwierdzenia udanej operacji jaki i komunikaty błędów w razie niepowodzenia.

4. Interaktywna mapa lotów

Serwis DziennikLotow.pl umożliwia generowanie interaktywnej mapy lotów. Mapa dostępna jest dla zalogowanych użytkowników na stronie Mapa lotów.

4.1 Trasy

Mapa przedstawia wszystkie trasy zdefiniowane przez użytkownika w systemie. Każda z tras przedstawiona jest za pomocą lini o kolorze i grubości odowiadającej częstotliwości korzystania z danej trasy przez użytkownika. Kolory tras opisane są w legendzie po prawej stronie mapy.

Trasy na mapie są interaktywne - po najechaniu i kliknięciu na wybraną trasę myszką pokazane zostaną podstawowe dane trasy: nazwa, długość w lini prostej oraz ilość lotów na danej trasie.

4.2 Lotniska

Mapa przedstawia również wszsytkie lotniska odwiedzone przez użytkwnika. Każde lotnisko przedstawione jest za pomocą ikony o kolorze odowiadającym częstotliwości korzystania z danego lotniska przez użytkownika. Kolory lotnisk opisane są w legendzie po prawej stronie mapy.

Ikony lotniska na mapie są interaktywne - po najechaniu i kliknięciu na wybrane lotnisko myszką pokazane zostaną podstawowe dane lotniska: nazwa, kod IATA oraz ilość lotów użytkownika z danego lotniska.

5. Publiczny profil

Większość stron w naszym serwisie dostępna jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Jeżeli chciałbyś pokazać niezalogowanym znajomym swoje loty możesz skorzystać z funkcjonalności "Publiczny profil". Jest to publicznie dostępna strona z Twoją mapą lotów oraz podstawowymi statystykami.

Aby poznać adres URL Twojego publicznego profilu zaloguj się do serwisu i wejdź na stronę "Mapa lotów" albo "Moje statystyki". Adres Twojego publicznego profilu wyświetlony jest w ramce na dole strony.

Dla przykładu, publiczny profil użytkownika Demo znajduje się pod adresem: http://www.dzienniklotow.pl/uzytkownik/demo/loty

Strona "Publiczny Profil" składa się z 3 głownych paneli opisanych poniżej:

5.1 Moja mapa lotów

Jest to ta sama interaktywna mapa lotów, do której masz dostęp po zalogowaniu do serwisu. Mapa ta zawiera wszystkie Twoje trasy oraz lotniska z jakich korzystałeś. Są one pokolorwane w zależności od liczby lotów.

5.2 Loty według czasu

Wykres Twoich lotów w poszczególnych latach oraz średnia liczba lotów w miesiącu, obliczona na podstawie dostępnych lotów. Wykres ten jest bardziej szczegółową wersją wykresu dostępnego na stronie Moje statystyki.

5.3 Moje najpopularniejsze

Wykresy przedstawiające Twoje najpopularniejsze trasy, lotniska i linie lotnicze.

Dodatkowo, każdy z paneli da się szybko zwinąć/rozwinąć, dzięki czemu można ograniczyć widok do interesujących nas informacji.

Tematy:

 1. Rejestracja
 2. Rejestracja przez Facebook
 3. Zmiana danych
 4. Logowanie
 5. Logowanie przez Facebook
 6. Zapomniałeś hasła?

1. Rejestracja

W celu założenia nowego konta należy wejść na stronę Rejestracja i wypełnić poprawnie formularz.

Wszystkie pola formularza są wymagane.

Opis pól formularza:

 • Login - unikatowa nazwa użytkownika służąca do identyfikacji go w systmie
 • Hasło - hasło dla danego konta
 • Potwierdź hasło - powtórzone hasło. Musi być identyczne jak hasło w polu powyżej.
 • Email - poprawny adres email służący zespołowi DziennikLotow.pl do komunikacji z danym użytkownikiem
 • Kraj - kraj pochodzenie użytkownika. Wykorzystywany przez niektóre funkcje systemu

Po poprawnym wypełnieniu formularza należy nacisnąć przycisk 'Załóż konto'. Jeżeli formularz nie zawiera błędów konto zostanie stworzone a użytkownik automatycznie zalogowany i przekierowany do strony głównej serwisu. W przypadku wprowadzenia niepoprawnych danych użytkownik zostanie wyświetlone odpowiednie powiadomienie a konto nie zostanie utworzone.

2. Rejestracja przez Facebook

Każdy użytkownik posiadający konto w serwisie Facebook może stworzyć konto w naszym serwisie w bardzo szybki sposób. Po kliknięciu przycisku "Rejestracja przez Facebook" ukaże się okno logowania do Facebook'a (jeżeli użytkownik jeszcze nie zalogowany). Następnie użytkownik zostanie poproszony o udzielenie dostępu do Facebooka. Po potwierdzeniu konto założone jest automatycznie korzystając z danych z serwisu Facebook.

Od tej pory użytkownik może logować się do serwisu za pomocą przycisku "Zaloguj przez Facebook".

3. Zmiana danych

W celu zmiany danych konta należy się zalogować do serwisu i wejść na stronę Profil.

Strona ta podzielona jest na 2 sekcje:

 • Pierwsza sekcja umożliwia zmianę loginu, adresu email oraz kraju.
 • Druga sekcja umożliwia zmianę hasła dostępu do konta.

Po potwierdzeniu zmian należy używać nowych danych podczas logowania.

4. Logowanie

Żeby móc logować się do systemu trzeba być właścicielem darmowego konta w serwisie DziennikLotow.pl. Jeżeli nie masz konta użyj jednej z powyższych metod aby się zarejestrować.

Aby się zalogować przejdź do strony Logowania i podaj poprawne login i hasło, których użyłeś podczas rejestracji. Jeżeli dane się zgadzają zostaniesz przeniesiony do strony głównej serwisu.

5. Logowanie przez Facebook

Każdy użytkownik posiadający konto w serwisie Facebook może w prosty i szybki sposób korzystać z naszego serwisu. W tym celu należy kliknąć przycisk "Zaloguj przez Facebook" i zalogować do serwisu Facebook (jeżeli wcześniej nie zalogowany).

Jeżeli konto nie zostało wcześniej stworzone będzie utworzone w tym momencie. Od tej pory użytkownik może korzystać z pełnej funkcjonalności serwisu.

6. Zapomniałeś hasła?

Jeżeli zapomniałeś hasła do swojego konta możesz wygenerować nowe.

W tym celu należy przejść do strony Generowanie hasła i podać login do swojego konta. Nowe hasło zostanie wygenerowane i wysłane na adres email podany podczas rejestracji. Od tego momentu stare hasło jest nieważne. Po generacji użyj przesłanego hasła żeby się zalogować.

Możesz zmienić wygenerowane hasło na stronie Mój Profil.

Tematy:

 1. Statystyki serwisu
 2. Moje statystyki

1. Statystyki serwisu

Strona Statystyki serwisu zawiera wyczerpujące statystyki wygenerowane na podsawie wszystkich lotów zdefiniowanych w systemie DziennikLotow.pl. Statystyki podzielone są według kategorii: Loty, trasy, linie lotnicze, lotniska i samoloty. Statystyki dla każdek z kategorii prezentowany są po kliknięciu odwoiedniej zakąłdki.

1.1 Loty

Jest to główna kategoria zawierająca najwięcej danych statystycznych.

Oprócz danych statystycznyc prezentuje wykres ilości lotów wedługh miesięcy w danym roku. Rok wykresu można łatwo wybrać z rozwijalnej list powyżej wykresu.

1.2 Trasy

Kategoria prezentujące 10 najpopularniejszych tras zdefiniowanych w serwisie. Popularność trasy mierzona jest liczbą lotów zdefiniowancyh w systemie na danej trasie.

Lista tras opatrzona jest wykresem kołowym dla większej przejrzystości.

1.3 Linie lotnicze

Kategoria prezentujące 10 najpopularniejszych lini lotniczych zdefiniowanych w serwisie. Popularność lini lotniczej mierzona jest liczbą lotów zdefiniowancyh w systemie korzystających z danej lini.

Lista lini lotniczych opatrzona jest wykresem kołowym dla większej przejrzystości.

1.4 Lotniska

Kategoria prezentujące 10 najpopularniejszych lotnisk zdefiniowanych w serwisie. Popularność lotniska mierzona jest liczbą lotów zdefiniowancyh w systemie zaczynających się lub kończących w danym lotnisku.

Lista lotnisk opatrzona jest wykresem kołowym dla większej przejrzystości.

1.5 Samoloty

Kategoria prezentujące 10 najpopularniejszych samolotów zdefiniowanych w serwisie. Popularność samolotu mierzona jest liczbą lotów zdefiniowancyh w systemie korzystających z danego samolotu.

Lista samolotów opatrzona jest wykresem kołowym dla większej przejrzystości.

2. Moje statystyki

Strona Moje statystyki zawiera dokładnie te same statyski co strona "Statystyki serwisu" opisane w poprzednim rozdziale. Różnica polega na tym, że są to statystyki lotów zalogowanego użytkownika a nie wszystkich użytkowników serwisu.

Tematy:

 1. Wyszukiwanie lotnisk
 2. Obliczanie dystansu
 3. Szczegóły lotniska

1. Wyszukiwanie lotnisk

Strona Znajdź lotnisko umożliwia wyszukiwanie według różnych kryteriów. W naszje bazie danych znajdziesz ponad 10 000 lotnisk.

1.1 Szukanie według hasła

Jest to podstawowy tryb wyszukiwania lotniska. W polu szukania należy wpisać hasło i nacisnąć przycisk "Szukaj". Podane hasło możę być pełną nazwą lub fragmentem nazwy lotniska lub nazwy kraju lub miasta w którym lotnisko się znajduje.

Wyniki szukania wyświetlone zostaną w tabeli. Wszystkie elementy nazwy/położenia lotniska pasujące do hasła zostaną podświetlone na żółto. Dodatkowo wyświetlony zostanie link umożliwiający przejście do strony wyświetlajacej szczegóły lotniska (patrz rozdział Szczegóły lotniska).

Tabelę wyników można sortować po każdej kolumnie.

1.2 Przeglądanie według kodu

Oprócz zwykłego przeszukiwania lotnisk według podanego hasła możesz przeglądać loty według ich kodów IATA.

W tym celu należy wybrać zakładkę "Przeglądaj wg kodów". Lotniska uporządkowane są alfabetycznie według kodów IATA. Żeby zobaczyć listę kodów zaczynających się na daną literę alfabetu należy kliknąć daną literę na liście np. po kliknięciu litery A ukażą się wszystkie lotniska których kod IATA zaczyną się na literę A.

Tabelę wyników można sortować po każdej kolumnie.

1.3 Przeglądanie według kraju

Lotniska można również przeglądać według kraju położenia.

W tym celu należy wybrać zakładkę "Przeglądaj wg kraju". Następnie należy wybrać pierwszą literę nazwy kraju np. "P" dla Polski. Po kliknięciu wybranej litery ukaże się lista wszystkich krajów, których nazwy zaczynają się na daną literę. Po wybraniu kraju ukaże się lista lotnisk, które się w nim znajdują. Lotniska uporządkowane są alfabetycznie według kodów IATA.

Tabelę wyników można sortować po każdej kolumnie.

2. Obliczanie dystansu

Strona Oblicz dystans umożliwia obliczenie odległości w linii prostej między lotniskami. W tym celu należy wpisać kody IATA obu lotnisk. Kody można również wyszukać klikająca na ikonę .

Po naciścnięciu przycisku "Oblicz dystans" wybrana trasa zostanie wyświetlona na mapie wraz z ikonami wskazującymi pozycje wybranych lotnisk. Zostanie również wyświetlona obliczona odległość w kilometrach oraz w milach.

3. Szczegóły lotniska

Każdemu z lotnisk zdefiniowanych w systemie poświęcona jest oddzielna strona prezentująca szczegółówe dane lotniska. Do tych stron nie można dostać się za pomocą menu serwisu. Aby zobaczyć szczegóły danego lotniska należy najpierw wyszukać je na stronie Znajdź lotnisko po czym kliknąć odnośnik "zobacz" w tabeli wyników wyszukiwania.

Szczegóły lotniska:

 • Nazwa - oficjalna nazwa lotniska
 • Kraj - kraj w którym położone jest lotnisko
 • Miasto - najbliższe duże miasto
 • Kod IATA

  Trzyliterowy kod alfanumeryczny, służący do oznaczania portów lotniczych na całym świecie. Kody te nadawane są przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA). Kodowe oznaczenia ułatwiają organizację transportu lotniczego, m.in. przy przewozie bagaży pasażerów. Większość systemó rezerwacji lotów w internecie na stronach przewoźników używa kodu IATA do oznaczania lotnisk.

  W naszym serwisie również używamy kodów IATA do identyfikacji lotnisk podczas dodawnia lotów. Więcej na Wikipedii.

 • Kod ICAO

  Powszechnie używana nazwa czteroliterowego tzw. wskaźnika lokalizacji (ang. Location Indicator), stanowiącego element dużego systemu adresowego używanego przez służby ruchu lotniczego, linie lotnicze itp. w tak zwanej stałej sieci łączności lotniczej. Zostały one wprowadzone przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization, ICAO).

  W naszym serwisie nie używamy kodów IATA. Więcej na Wikipedii.

 • Szerokość geograficzna - szerokość geograficzna lotniska
 • Długość geograficzna - długość geograficzna lotniska
 • Wysokość n.p.m - wysokość nad poziomem morza w metrach
 • Strefa czasowa - strefa czasowa lotniska jako różnica w godzinach od GMT 0. Np. Polska leży w strefie GMT +1

Privacy Policy

Last updated: June 21, 2022

This Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your information when You use the Service and tells You about Your privacy rights and how the law protects You.

We use Your Personal data to provide and improve the Service. By using the Service, You agree to the collection and use of information in accordance with this Privacy Policy. This Privacy Policy has been created with the help of the Privacy Policy Generator.

Interpretation and Definitions

Interpretation

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

Definitions

For the purposes of this Privacy Policy:

 • Account means a unique account created for You to access our Service or parts of our Service.

 • Company (referred to as either "the Company", "We", "Us" or "Our" in this Agreement) refers to My Sky Map.

 • Cookies are small files that are placed on Your computer, mobile device or any other device by a website, containing the details of Your browsing history on that website among its many uses.

 • Country refers to: Poland

 • Device means any device that can access the Service such as a computer, a cellphone or a digital tablet.

 • Personal Data is any information that relates to an identified or identifiable individual.

 • Service refers to the Website.

 • Service Provider means any natural or legal person who processes the data on behalf of the Company. It refers to third-party companies or individuals employed by the Company to facilitate the Service, to provide the Service on behalf of the Company, to perform services related to the Service or to assist the Company in analyzing how the Service is used.

 • Third-party Social Media Service refers to any website or any social network website through which a User can log in or create an account to use the Service.

 • Usage Data refers to data collected automatically, either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).

 • Website refers to My Sky Map, accessible from https://www.myskymap.com

 • You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

Collecting and Using Your Personal Data

Types of Data Collected

Personal Data

While using Our Service, We may ask You to provide Us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify You. Personally identifiable information may include, but is not limited to:

 • Email address

 • First name and last name

 • Usage Data

Usage Data

Usage Data is collected automatically when using the Service.

Usage Data may include information such as Your Device's Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that You visit, the time and date of Your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

When You access the Service by or through a mobile device, We may collect certain information automatically, including, but not limited to, the type of mobile device You use, Your mobile device unique ID, the IP address of Your mobile device, Your mobile operating system, the type of mobile Internet browser You use, unique device identifiers and other diagnostic data.

We may also collect information that Your browser sends whenever You visit our Service or when You access the Service by or through a mobile device.

Information from Third-Party Social Media Services

The Company allows You to create an account and log in to use the Service through the following Third-party Social Media Services:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

If You decide to register through or otherwise grant us access to a Third-Party Social Media Service, We may collect Personal data that is already associated with Your Third-Party Social Media Service's account, such as Your name, Your email address, Your activities or Your contact list associated with that account.

You may also have the option of sharing additional information with the Company through Your Third-Party Social Media Service's account. If You choose to provide such information and Personal Data, during registration or otherwise, You are giving the Company permission to use, share, and store it in a manner consistent with this Privacy Policy.

Tracking Technologies and Cookies

We use Cookies and similar tracking technologies to track the activity on Our Service and store certain information. Tracking technologies used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze Our Service. The technologies We use may include:

 • Cookies or Browser Cookies. A cookie is a small file placed on Your Device. You can instruct Your browser to refuse all Cookies or to indicate when a Cookie is being sent. However, if You do not accept Cookies, You may not be able to use some parts of our Service. Unless you have adjusted Your browser setting so that it will refuse Cookies, our Service may use Cookies.
 • Flash Cookies. Certain features of our Service may use local stored objects (or Flash Cookies) to collect and store information about Your preferences or Your activity on our Service. Flash Cookies are not managed by the same browser settings as those used for Browser Cookies. For more information on how You can delete Flash Cookies, please read "Where can I change the settings for disabling, or deleting local shared objects?" available at https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Web Beacons. Certain sections of our Service and our emails may contain small electronic files known as web beacons (also referred to as clear gifs, pixel tags, and single-pixel gifs) that permit the Company, for example, to count users who have visited those pages or opened an email and for other related website statistics (for example, recording the popularity of a certain section and verifying system and server integrity).

Cookies can be "Persistent" or "Session" Cookies. Persistent Cookies remain on Your personal computer or mobile device when You go offline, while Session Cookies are deleted as soon as You close Your web browser. Learn more about cookies on the Privacy Policies website article.

We use both Session and Persistent Cookies for the purposes set out below:

 • Necessary / Essential Cookies

  Type: Session Cookies

  Administered by: Us

  Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

 • Cookies Policy / Notice Acceptance Cookies

  Type: Persistent Cookies

  Administered by: Us

  Purpose: These Cookies identify if users have accepted the use of cookies on the Website.

 • Functionality Cookies

  Type: Persistent Cookies

  Administered by: Us

  Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

For more information about the cookies we use and your choices regarding cookies, please visit our Cookies Policy or the Cookies section of our Privacy Policy.

Use of Your Personal Data

The Company may use Personal Data for the following purposes:

 • To provide and maintain our Service, including to monitor the usage of our Service.

 • To manage Your Account: to manage Your registration as a user of the Service. The Personal Data You provide can give You access to different functionalities of the Service that are available to You as a registered user.

 • For the performance of a contract: the development, compliance and undertaking of the purchase contract for the products, items or services You have purchased or of any other contract with Us through the Service.

 • To contact You: To contact You by email, telephone calls, SMS, or other equivalent forms of electronic communication, such as a mobile application's push notifications regarding updates or informative communications related to the functionalities, products or contracted services, including the security updates, when necessary or reasonable for their implementation.

 • To provide You with news, special offers and general information about other goods, services and events which we offer that are similar to those that you have already purchased or enquired about unless You have opted not to receive such information.

 • To manage Your requests: To attend and manage Your requests to Us.

 • For business transfers: We may use Your information to evaluate or conduct a merger, divestiture, restructuring, reorganization, dissolution, or other sale or transfer of some or all of Our assets, whether as a going concern or as part of bankruptcy, liquidation, or similar proceeding, in which Personal Data held by Us about our Service users is among the assets transferred.

 • For other purposes: We may use Your information for other purposes, such as data analysis, identifying usage trends, determining the effectiveness of our promotional campaigns and to evaluate and improve our Service, products, services, marketing and your experience.

We may share Your personal information in the following situations:

 • With Service Providers: We may share Your personal information with Service Providers to monitor and analyze the use of our Service, to contact You.
 • For business transfers: We may share or transfer Your personal information in connection with, or during negotiations of, any merger, sale of Company assets, financing, or acquisition of all or a portion of Our business to another company.
 • With Affiliates: We may share Your information with Our affiliates, in which case we will require those affiliates to honor this Privacy Policy. Affiliates include Our parent company and any other subsidiaries, joint venture partners or other companies that We control or that are under common control with Us.
 • With business partners: We may share Your information with Our business partners to offer You certain products, services or promotions.
 • With other users: when You share personal information or otherwise interact in the public areas with other users, such information may be viewed by all users and may be publicly distributed outside. If You interact with other users or register through a Third-Party Social Media Service, Your contacts on the Third-Party Social Media Service may see Your name, profile, pictures and description of Your activity. Similarly, other users will be able to view descriptions of Your activity, communicate with You and view Your profile.
 • With Your consent: We may disclose Your personal information for any other purpose with Your consent.

Retention of Your Personal Data

The Company will retain Your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use Your Personal Data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies.

The Company will also retain Usage Data for internal analysis purposes. Usage Data is generally retained for a shorter period of time, except when this data is used to strengthen the security or to improve the functionality of Our Service, or We are legally obligated to retain this data for longer time periods.

Transfer of Your Personal Data

Your information, including Personal Data, is processed at the Company's operating offices and in any other places where the parties involved in the processing are located. It means that this information may be transferred to — and maintained on — computers located outside of Your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from Your jurisdiction.

Your consent to this Privacy Policy followed by Your submission of such information represents Your agreement to that transfer.

The Company will take all steps reasonably necessary to ensure that Your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of Your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of Your data and other personal information.

Disclosure of Your Personal Data

Business Transactions

If the Company is involved in a merger, acquisition or asset sale, Your Personal Data may be transferred. We will provide notice before Your Personal Data is transferred and becomes subject to a different Privacy Policy.

Law enforcement

Under certain circumstances, the Company may be required to disclose Your Personal Data if required to do so by law or in response to valid requests by public authorities (e.g. a court or a government agency).

Other legal requirements

The Company may disclose Your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

 • Comply with a legal obligation
 • Protect and defend the rights or property of the Company
 • Prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service
 • Protect the personal safety of Users of the Service or the public
 • Protect against legal liability

Security of Your Personal Data

The security of Your Personal Data is important to Us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While We strive to use commercially acceptable means to protect Your Personal Data, We cannot guarantee its absolute security.

Children's Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 13. If You are a parent or guardian and You are aware that Your child has provided Us with Personal Data, please contact Us. If We become aware that We have collected Personal Data from anyone under the age of 13 without verification of parental consent, We take steps to remove that information from Our servers.

If We need to rely on consent as a legal basis for processing Your information and Your country requires consent from a parent, We may require Your parent's consent before We collect and use that information.

Links to Other Websites

Our Service may contain links to other websites that are not operated by Us. If You click on a third party link, You will be directed to that third party's site. We strongly advise You to review the Privacy Policy of every site You visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Changes to this Privacy Policy

We may update Our Privacy Policy from time to time. We will notify You of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let You know via email and/or a prominent notice on Our Service, prior to the change becoming effective and update the "Last updated" date at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, You can contact us: